JAK POWSTANIE  PAŃSTWA PROJEKT ?

Praca przy projekcie podzielona jest na kilka etapów. Różnią się one w zależności od wybranego wariantu i kompleksowości realizacji, ale w skrócie możemy podzielić ją na 4 etapy.

 

Etap 1

Bezpłatne spotkanie i poznanie oczekiwań

Zapraszamy na niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie podczas, którego mamy szansę się poznać, ustalić wstępną koncepcję i styl w jakim ma być zrealizowane wnętrze, rozpoznać oczekiwania. Określamy  ramy czasowe i możliwości finansowe,  prezentujemy możliwe formy projektu.  Spotkanie to służy wytyczeniu kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy. Na tym spotkaniu jednak dążymy do dążymy do jak najlepszego poznania Państwa stylu, oczekiwań i gustów. Przeprowadzamy krótki wywiad (zobacz jak się przygotować i co ustalić z architektem) dzięki czemu rozpoznajemy styl w jakim ma być zaaranżowane wnętrze. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie „wstrzelić się” z gustem upodobaniami stylistyką do Państwa oczekiwań. Co skutkuje 98% skutecznością wyczucia. Kluczową jest również informacja dotycząca zakładanego budżetu, jaki chcecie Państwo przeznaczyć na dokonanie adaptacji wnętrza.

98% skuteczność wyczucia stylu inwestora

 

Etap 2

Realistyczne wizualizacje wnętrz

Ten etap prac to  przygotowaniu  koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza i wizualizacji3D (ustawienia ścian działowych, lokalizacją głównych mebli, określeniem podstawowych pomysłów projektowych). Na bazie przedstawionych propozycji oraz uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do drugiego etapu pracy projektowej-przygotowania realistycznych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń.  Są to prezentacje najbardziej czytelnie określające zamysł, wybór materiałów, kolorystyki i mebli. Zdjęcia z wizualizacji 3D dają Państwu najlepszą możliwość oceny i wprowadzania ewentualnych zmian – jest to najlepszy sposób na skuteczną komunikację, opracowanie perfekcyjnego i spełniającego wszelkie wymogi projektu.

Każdy etap prac jest przesyłany drogą mailową oraz omawiany w trakcie spotkań. Dostępność i  informacji pozwala na dopieszczenie szczegółów estetycznych na etapie wizualizacji, ułatwiając podejmowanie decyzji odnośnie doboru materiałów wykończeniowych, mebli, opraw oświetleniowych i innych elementów tworzących ostateczny kształt wnętrza.

Twoje pomieszczenie jak w rzeczywistości

Etap 3

 

Dokumentacja wykonawcza - książka projektu dla wykonawcy

Akceptacja proponowanych rozwiązań i materiałów pozwala na przejście do etapu przygotowania dokumentacji technicznej, w oparciu o wypracowaną wizję, szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych. Czas jej przygotowania zależy od wielkości powierzchni projektowanej oraz od ilości detali wymagających indywidualnego projektu. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu wspólnego wypracowania i zaakceptowania przez klienta propozycji aranżacji wszystkich pomieszczeń wynosi około 2-3 tygodni.

Wykonawca wie co ma robić – dokumentacja i opis

 

Etap 4 

 

Nadzór nad realizacją prac budowlanych

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu proponujemy Państwu skorzystanie z usługi nadzoru autorskiego lub rozszerzonego nadzoru autorskiego. Zależnie od wybranej formy nadzoru ma ona postać konsultacji doraźnych na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową, lub przejęcia roli inwestora, koordynacji prac i dostaw materiałów oraz elementów wyposażenia aż po przekazanie klientowi gotowego, wykończonego pod klucz lokalu.

Zarówno nadzór autorski jak i rozszerzony nadzór autorski pozwala na uniknięcie błędów mogących które mogą powstać z winy wykonawców i mieć negatywny wpływ na spójność kompozycji aranżacji mieszkania i jednocześnie pozwala projektantowi na dokonywanie spójnych z wizją projektową zmian w przypadku pojawiania się wcześniej nieprzewidywalnych problemów wykonawczych.

Usługa rozszerzonego nadzoru autorskiego pozwala dodatkowo na całkowite odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. Jest to propozycja szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac, a także w przypadku aranżowania wnętrz mniej osobistych tworzonych pod kątem późniejszego wynajmu.

Wnętrze według projektu

 

 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

Spotkajmy się i poznajmy bliżej, zapewniam, że warto

Architekt wnętrz – Ilona Sobiech