inspiracja /

Z nadzorem autorskim czy bez? Czy warto płacić za nadzór nad wykonaniem zgodnie z projektem?

nadzór architekta wnętrz

Nadzór autorski projektanta jest usługą często niedocenianą. Wiele osób uważa, że jest to wyrzucenie pieniędzy w przysłowiowe błoto. Oczywiście nie zawsze jest to usługa niezbędna do ukończenia prac, jednak zdarzają się sytuacje, w których z pewnością warto zainwestować w autorski nadzór prac. Zwolenników tej usługi jest tak wielu jak przeciwników, ale jak jest naprawdę?

Argumenty „za” nadzorem autorskim

Architekt posiada wiedzę, której nie ma jego klient. Tylko on jest w stanie określić, czy prace przebiegają w 100% zgodnie z projektem. W przypadku , gdy klient zechce zmienić jakieś rozwiązanie zaproponowane przez architekta wnętrz lub materiał, który będzie używany, projektant jest w stanie ocenić, jaki wpływ będą miały te zmiany na efekt końcowy i zasugeruje optymalne rozwiązanie. Budowa z nadzorem architekta przebiega sprawniej, a uzyskane efekty okazują się być korzystne zarówno dla budowanego obiektu, jak i dla samego klienta. Przede wszystkim projektant dopilnuje, aby nie przekroczyć ustalonego budżetu, a jego wprawne oko jest w stanie wyłapać nieuczciwych wykonawców i może na czas ostrzec inwestora o nieprawidłowym przebiegu prac budowlanych lub zaproponować zmianę ekipy. Cena takiej usługi nie jest zbyt wygórowana w stosunku do kosztu całej inwestycji. Jeśli uwzględnimy dodatkowo fakt, że architekt nie dopuści do popełnienia kosztownych pomyłek, kwota, jaką jesteśmy w stanie zaoszczędzić staje się kolejnym argumentem przemawiającym za tą właśnie usługą.

Argumenty „przeciw” nadzorowi

Jeśli projekt sporządzony został poprawnie, a właściciel ani wykonawca nie ingerują w niego, powinno obyć się bez projektanta. Wiele osób uważa obecność inspektora nadzoru za wystarczającą ponieważ z założenia architekt sprawdza jedynie zgodność postępowania prac zgodnie z projektem, inspektor zaś dodatkowo czuwa nad poprawnością techniczną i jakością wykonywanych robót. Ponadto przeciwnicy nadzoru autorskiego uważają, że projekt powstały w biurze architekta nie powinien wymagać nanoszenia zmian. Nie dopuszczają do myśli, że podczas tworzenia projektu nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich szczegółów. Niektóre sprawy wychodzą po prostu „w praniu”. Prawda jest taka, że w większości przypadków niechęć do zamówienia usługi nadzoru architekta wynika z obawy przed wygenerowaniem zbędnych w ich odczuciu kosztów.

Indywidualna decyzja

Rozważając możliwość skorzystania z usługi autorskiego nadzoru architekta należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Analizując powyższe argumenty z łatwością zauważamy, że tych „za” jest zdecydowanie więcej niż tych drugich. Jeśli chcemy doprowadzić budowę do końca w sposób zgodny z projektem i w ustalonym budżecie, obecność projektanta wydaje się być rozwiązaniem idealnym. 

Zapraszamy do kontaktu

 
The Architect Interior Design

The Architect Interior Design

Architektura i aranżacja w Warszawie http://thearchitect.pl/o-nas/